|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Na silnici II/379 mezi Velkou Bíteší a obcí Křoví je jeden most nový a druhý zcela zrekonstruovaný

Novinky

21. 11. 2017

Na silnici II/379 mezi Velkou Bíteší a obcí Křoví je jeden most nový a druhý zcela zrekonstruovaný

V listopadu skončily práce na silnici II/379 mezi Velkou Bíteší a Tišnovem. V místě původního vedení komunikace byl kompletně zrekonstruován most přes Bílý potok, který nově bude sloužit jako příjezd k zahrádkám a obsluze lesního hospodářství. Most byl již v nevyhovujícím stavu, a proto bylo rozhodnuto o jeho kompletní opravě. Oprava spočívala ve zbourání stávajícího příslušenství mostu a parapetních zdí vč. svahových křídel, a po následném očištění, byla přespárována, z rubu obetonována a nově zaizolována. Založení mostu zůstalo beze změn. Na mostě je nové záchytné zařízení, ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, které je před a za mostem ukončeno krátkými výškovými náběhy. Koryto potoka bylo vyčištěno a narovnáno. Dno koryta pod mostem bylo zpevněno lomovým kamenem do betonu ukončeným betonovými prahy.

Nový most následně vznikl nedaleko stávajícího mostu, konkrétně 75 m jižně. Nový most byl vybudován za účelem změny směrového vedení (napřímení) komunikace. Most překlenuje údolí Bílého potoka. Nosná konstrukce mostu je monolitický předpjatý spojitý nosník o rozpětí 17,5 + 25 + 17,5 m. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách. Které jsou vetknuty do základu. Spodní stavbu tvoří krajní opěry se zavěšenými křídly a se dvěma středními podpěrami. Na mostě je nové záchytné zařízení, zábradelní svodidlo se svislou výplní .

 

Základní informace:

Název: II/379 Velká Bíteš – křížení s III/3792

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 10/2016 - 11/2017

 

Novinky

3. 7. 2018

EUROVIA CS zahájí práce na I/35 v Koutníkově ulici v Hradci Králové

V Koutníkově ulici v Hradci Králové na I/35 začnou 9. července opravy. Práce si vyžádají dopravní opatření v místě. Opravu silnice provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do září 2018.
více zde

28. 6. 2018

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice skončila o několik týdnů dříve

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice v Plzni skončila o několik týdnů dříve před plánovaným termínem a již slouží řidičům. Po úpravách v místě …
více zde