|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Skončila rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín

Novinky

24. 11. 2017

Skončila rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín

Slavnostním přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 23. listopadu rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/232 v části úseku od obce Břasy přes Újezd u sv. Kříže a končící před mostem přes řeku Berounku v Liblíně. Délka opravovaného úseku byla 10 350 metrů. Stavba byla rozvržena do pěti pracovních etap,  navržených  s ohledem na nutnost realizace úseků po polovinách. Doprava v těchto úsecích byla řízena světelnými signály.

V rámci rekonstrukce byla mj. provedena oprava krytu vozovky, sjednocení šířky komunikace a realizace nového dopravního značení. V části komunikace II/232 mezi Újezdem u sv. Kříže a křižovatkou do obce Němčovice (délka 1 740m) byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Do výstavby tohoto úseku byla zahrnuta i úprava dvou autobusových zastávek ČSAD s doplněním kompletní konstrukce nástupišť.

Stěny na Liblínské skále byly zajištěny ocelovou hexagonální sítí.  Stabilita komunikace naproti Liblínské skále byla zajištěna železobetonovými římsami, upevněnými na vrtaných mikropilotách a kotvách.   V obci Liblín byla v komunikaci vybudována nová dešťová kanalizace a gabionová zeď.

Na předpolí mostního objektu přes řeku Berounku v Liblíně byly postaveny železobetonové opěrné zdi a zemní těleso z armované zeminy z prvků GREEN TERRAMESH.

V celém rekonstruovaném úseku komunikace byly opraveny vybrané propustky, pročištěny příkopy a upraveny krajnice.

 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín, dokončení

Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2017 – 11/2017

Celková cena díla: 87, 9 mil. CZK

 

Novinky

3. 7. 2018

EUROVIA CS zahájí práce na I/35 v Koutníkově ulici v Hradci Králové

V Koutníkově ulici v Hradci Králové na I/35 začnou 9. července opravy. Práce si vyžádají dopravní opatření v místě. Opravu silnice provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do září 2018.
více zde

28. 6. 2018

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice skončila o několik týdnů dříve

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice v Plzni skončila o několik týdnů dříve před plánovaným termínem a již slouží řidičům. Po úpravách v místě …
více zde