|
Na společné cestě

Speciální technologie

ASFALTOVÉ ZÁLIVKY – způsob opravy a ošetření trhlin a pracovních spár vozovek s asfaltovým a cementobetonovým krytem asfaltovými modifikovanými zálivkami za tepla. Zálivka zamezuje pronikání vody do konstrukce vozovky, čímž prodlužuje její životnost. Aplikací zálivky se ušetří finanční prostředky na opravy vozovky a v důsledku se zlepší jízdní komfort řidičů.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – vhodně navržené a bezvadně provedené dopravní značení výrazně zvyšuje bezpečnost na pozemních komunikacích a chrání lidské životy a zdraví. Dopravní značení provádíme na všech typech komunikací, provádíme také jeho údržbu.

SILNIČNÍ FRÉZOVÁNÍ – jedná se o ekonomicky úspornou technologii využívanou při opravách a údržbě všech typů vozovek pozemních komunikací. Principem je plošné odstranění vrstvy vozovky v požadované tloušťce. Frézované vrstvy mohou být asfaltové, cementobetonové i z jiných stmelených materiálů.

RECYKLACE VOZOVEK ZA STUDENA – tento typ recyklace je mnohem efektivnější, než klasická technologie oprav typu „frézování – odvoz R-materiálu – výroba a dodávka nového materiálu – nová pokládka“. Technologie je přátelská k životnímu prostředí a díky cementu, které se zde používá jako pojivo, je vhodná i do míst, kde je nutné imobilizovat škodlivé složky silničního dehtu.

ÚPRAVY ZEMIN – jedná se o technologii úprav zemin na místě, což umožňuje maximálně eliminovat finanční, logistické, ekologické či hygienické nároky ovlivňující ekonomiku staveb. Princip technologie je zamísení vhodného pojiva těžkou zemní frézou do nevyhovující zeminy. Vlastností zeminy se tím zlepší natolik, že splňují požadavky platných norem a technických předpisů.

ETANPLAST® - izolační systém využívaný pro mostní konstrukce, je originální jednak druhem silně modifikovaného chemicky zesíťovaného asfaltu (POLYBITUME® EX) a také strojní pokládkou. Snížení ručních operací výrazně zrychluje pokládku a zajišťuje rovnoměrnou kvalitu. ETANPLAST® byl použit na řadě staveb s velkým dopravním zatížením, například na mostě Konfederace z kanadské pevniny na ostrov Prince Edwards o délce 13 km.

Zlepšování zemin – z hlediska ekologického, ekonomického a šetření přírodních surovin jedna z nejvýhodnějších technologií při provádění zemních prací v silničním i železničním stavitelství. Zamícháním vhodného pojiva těžkou zemní frézou do jinak nepoužitelné zeminy se její vlastnosti zlepší do té míry, že splňuje požadavky Technických kvalitativních podmínek, norem a jiných předpisů – lze tedy využít prakticky všechny místní materiály.

FLEXIPLAST® - Systém FLEXIPLAST® se skládá z asfaltové membrány ze silně modifikovaného, chemicky zesíťovaného asfaltu (POLYBITUME® X) a ochrany mikrokobercem GRIPFIBRE®. Omezuje prokopírování trhlin z podkladu do obrusné vrstvy přenesením převážně vodorovných tahových napětí (SAMI vrstva – Stress Absorbing Membrane Intermediate).

3D Frézování - Stavební Skupina EUROVIA CS se jako vedoucí účastník sdružení významně podílela na komplexním využití 3D přístupu při rekonstrukci vozovky na stavbě „Rekonstrukce povrchu vozovky ulice 5. května v Praze, v úseku křížení s ulicemi Hvězdova a Jižní spojka“. Stavba probíhala v období červenec – srpen 2012. Videodokument zachycuje celý postup 3D rekonstrukce včetně vyhodnocení průběžného měření kvality tohoto 3D přístupu.

Stranový finišer - Se stranovým finišerem jsme v minulém roce realizovali řadu staveb po celé České republice. Položili jsme desítky kilometrů nezpevněných krajnic v různých šířkách, za využití různých materiálů, na komunikacích všech kategorií (od lesních cest až po dálnice). Stroj byl použit například při pokládce asfaltobetonových vrstev při kompletní rekonstrukci silnice II/444 Uničov – Šternberk i při modernizaci dálnici D1 v úseku č. 5, Šternov – Psáře.

 

Novinky

3. 7. 2018

EUROVIA CS zahájí práce na I/35 v Koutníkově ulici v Hradci Králové

V Koutníkově ulici v Hradci Králové na I/35 začnou 9. července opravy. Práce si vyžádají dopravní opatření v místě. Opravu silnice provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do září 2018.
více zde

28. 6. 2018

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice skončila o několik týdnů dříve

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice v Plzni skončila o několik týdnů dříve před plánovaným termínem a již slouží řidičům. Po úpravách v místě …
více zde